HANDÖLSDALENS SAMEBY

Handölsdalens sameby verkar i ett av de besökstätaste områdena i svenska fjällkedjan. Både kalvningsområden och betesområden ligger i populära områden för både toppturande och nordisktur.

Handölsdalens sameby, är en sameby i västra Jämtland, belägen främst inom Undersåkers distrikt (Undersåkers socken), Åre kommun. Samebyns nordligaste område ligger inom Åre distrikt (Åre socken) och den sydligaste delen sträcker sig in i Storsjö distrikt (Storsjö socken) i Bergs kommun (Härjedalsdelen).

Handölsdalens sameby är en av Sveriges totalt 51 samebyar. En sameby är dels ett geografiskt område, dels en ekonomisk förening för renskötande samer inom området.

Samerna i Jämtland är en ursprungsbefolkning. Den sydsamiska befolkningen inom Handölsdalens sameby finns främst i Tjallingen samt i Ljungris och området däromkring.

År 1889 trädde 1886 års renbeteslag i kraft. Lagen innebar att det administrativa begreppet sameby (lappby), infördes i svensk lag, vilket i huvudsak innebar att nyttjanderätten till mark i fjällområdet blev gemensam (kollektiv).