NATURVÅRDSVERKET

Naturvårdsverket är en statlig myndighet för miljöfrågor. De arbetar på uppdrag av den svenska regeringen med miljöfrågor inom Sverige, inom EU och internationellt.

LEDSYSTEMET

Svensk fjällvärld är väl försedd med markerade leder och de flesta som vandrar och går på skidtur följer lederna. Bra skyltning finns vid startpunkter och där leder delas eller korsar varandra. Där finns avståndsmarkering och symboler för vinter- resp. sommarled, övernattningsstuga och telefon.

Stora delar av ledsystemet ligger under så kallat statligt huvudmannaskap, men det finns också lokala leder som sköts av kommuner, turistanläggningar och skoterklubbar.

Det statliga ledsystemet i fjällen består av cirka 550 mil markerade leder och går genom Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Naturvårdsverket är huvudman, Naturvårdsverket och länsstyrelserna/Laponiatjuottjudus (Laponiaförvaltningen) har uppdraget att sköta vardagsarbetet med underhåll. I uppdraget ingår också ansvaret för rastskydd, vägvisning och broar. 

Övernattningsstugorna i väglöst land drivs huvudsakligen av Svenska Turistföreningen men det finns även andra som erbjuder övernattningsmöjligheter.

VINTERLEDER

Vinterlederna är markerade med ledstjärnor – kryss på stolpar. När det är tillåtet att åka skoter sitter det en återkommande skotersymbol på ledstolparna. Ledstolparna sitter på 40 meters avstånd och kryssen sitter cirka 150 centimeter från marken. När kryssen snöar över i frekventa områden förlängs de ibland med en vägkäpp.

SOMMARLEDER

På kalfjället markeras sommarlederna i allmänhet med små stenrösen, ibland med röd färg i toppen. I fjällbjörkskogen är lederna ofta markerade med målade ringar eller prickar på träd. Lederna syns ofta som en vältrampad stig. På sina ställen går sommar- och vinterled parallellt, då är markeringen stolpar med röda kryss (alltså vintermarkering). Se upp så du inte hamnar på en vinterled på sommaren. Då kan du hamna i blötmarker eller rent av vara på väg rätt ut i en sjö. Fjällkartan och vägvisningen hjälper dig att komma rätt. Och på vinterlederna finns ingen stig att hålla sig till.

RASTSKYDD

Rastskydd finns ofta utmed lederna på ungefär halva avståndet mellan övernattningsstugorna. De är avsedda för just rastning. Endast i nödfall får de användas för övernattning. Kamin finns men inte alltid ved, hjälptelefon finns ofta. I många rastskydd finns också hjälptelefon. Ofta ligger där en gästbok, som du skriver in dig i. Skulle något hända dig, är en anteckning i boken, om att du varit där, en värdefull information för fjällräddningen.

På leder där det rör sig mycket folk kan det ibland vara trångt i rastskydden. Men du ska alltid känna dig välkommen. Det finns alltid plats för den som behöver få tak över huvudet. Det kan ibland innebära att den som varit inomhus en stund måste flytta på sig.