Säkerhet på topptur del II

Allt kan hända på fjället. Vi fortsätter att prata om säkerhet på fjället och hur man ska bete sig för att göra sin topptur så säker som möjligt.